2019 TOURNAMENT

INFORMATION

PROGRAM

13:00    Oppmøte hos Richard
13:15     Bane B09
14:00    Bane B10
14:20    Bane B05
14:30    Forfriskningspause
15:00   Bane B13
15:20   Bane B14
15:40   Bane B15
16:15    Forfriskningspause med et enkelt måltid
17:00   Bane B01
17:30   Bane B06
18:00   Forfriskningspause
18:30   Bane B04
19:00   Forfriskninger
19:30   Premieutdeling
19:45   Bankett

REKKEFØLGE PÅ TEE

 1. Jumbo-Atle
 2. Geir Arne
 3. Kjetil
 4. John Espen
 5. Jonne
 6. Jørn Vidar
 7. Frode
 8. Vegard
 9. Thomas
 10. Richard

  *Denne rekkefølgen skal benyttes på samtlige hull. Merk dere hvem som er før dere, slik at banene går så smidig som mulig. Sniker dere i køen, risikerer dere poengstraff.

DIVERSE

- Antall spark på bane B09 multipliseres ved 0,5 ved sammenstilling av resultater.
- Kverulering og klaging på dommeravgjørelse kan føre til poengstraff (denne bør spesielt du merke deg Jørn Vidar).
- Havner vi mer enn 20 minutter bak skjema, vil bane B15 utgå fra årets konkurranse.