HALL OF SHAME

Skriv inn undertittel her

JUMBO 2022
JOHN ESPEN


JUMBO 2021
JØRN VIDAR


JUMBO 2020

GEIR ARNEJUMBO 2019
KJETIL

JUMBO 2018

ATLE

JUMBO 2017

GEIR ARNE


JUMBO 2016

KAJ-MORTEN