RAMBERG TOURETTES TIPPELAG

FORTUNES


PREMIER SESONG 21/22 :                                   kr    14.981,-

BØTER SESONG 21/22 :                                       kr    7.497,-

BIDRAG FRA HAGEFOTBALLGOLF :                   kr      450,-

BEHOLDNING OPPSTART SESONG 20/21 :     kr    17.860,-

UTGIFTER 2022 (HJEMMESIDE):                       kr   - 1.333,-
DOMENE 2022:                                                    kr   -    235,-

TIPPEKASSE :                                                       kr    39.220,-
RUNDER SKYLDIG:  TOTALT 15

LARS:                   6  (Overført 3, Glemt levering uke 41 (2021) og 25 + mandagskamp uke 9 )
JON-AUDUN:      3  (Overført 1, Levert feil uke 41, halv tipping uke 35)
JOHN ESPEN:     1   (Overført 1)
ATLE:                   2   (Overført 1 + mandagskamp uke 17)
THOMAS:            1   (Overført 1)
JØRN VIDAR:      2  (Plagiattipping uke 42 + mandagsgolf uke 12)