RAMBERG TOURETTES TIPPELAG

TABLES

LEAGUE TABLE  21/22

 1. THOMAS                 14   8   2   4  1510  - 1542   29  (+3p)
 2. JON-AUDUN           14   8   5   1   1906 -  702   28  (-1p)
 3. EIVIND                     14   8   2   4   5242 - 1111     27  (+1p)
  ________________________________________________
 4. RICHARD                 14   4   4   6   1453 - 1148    18  (+2p)
 5. JØRN VIDAR           14    3   5   6   858 - 1651    16  (+2p)
 6. LARS                        14    3   7   4   1117 - 971     13   (-3p, -3p, +3p)
  ________________________________________________
 7. JOHN ESPEN          14    3   4   7   1278 - 1785   13
 8. ATLE                        14    3   3   8   1617 - 5016   13  (+1p)          

  Nr 1-3 vil neste sesong konkurrere i Premier League
  Nr 4-6 vil neste sesong konkurrere i Championship
  Nr 7-8 vil neste sesong konkurrere i Wankership sammen med nykommer Vegard


PROFIT TABLE  21/22

 1. EIVIND                        5242
 2. JON-AUDUN              1906
 3. ATLE                           1617
 4. THOMAS                    1510
 5. RICHARD                   1453
 6. JOHN ESPEN             1278                         
 7. LARS                           1117          
 8. JØRN VIDAR              858                               

BIGGEST WIN TABLE  21/22

 1. EIVIND                            3601
 2. ATLE                                 814
 3. JON-AUDUN                    549
 4. LARS                                462
 5. JOHN ESPEN                   441
 6. THOMAS                          333                              
 7. RICHARD                          301
 8. JØRN VIDAR                    235           

LEAGUE MARATHON TABLE

 1. JON-AUDUN       95     + 3203
 2. THOMAS             94      -  505
 3. JOHN ESPEN      93     + 2655
 4. RICHARD             89     -  337
 5. JØRN VIDAR       66     -  1205
 6. LARS                    62     - 1131
 7. ATLE                    55      - 4643
 8. EIVIND                 48     + 4319


PROFIT MARATHON TABLE

 1. JON-AUDUN        7521
 2. EIVIND                  6874
 3. THOMAS              6512
 4. JOHN ESPEN       6062
 5. RICHARD             4748
 6. JØRN VIDAR        4113
 7. LARS                    3794
 8. ATLE                    3710

BIGGEST WIN MARATHON TABLE

 1. EIVIND                   3601
 2. RICHARD               1127
 3. JON-AUDUN         855
 4. ATLE                      814
 5. LARS                      595
 6. THOMAS               490
 7. JOHN ESPEN        463
 8. JØRN VIDAR         425