2022 TOURNAMENT

INFORMATION

LØRDAG 25.JUNI 2022

Da er påmelding til årets turnerimg åpen.
Påmeldingsavgift kr 200,- vippses til Richard ved påmelding.

Følgende deltagere er påmeldt 2022:
01. Richard
02. Frode
03. Jonne
04. Atle
05. Jørn Vidar
06. Ronny (debutant)
07. John Espen  
08. Lars
09. Thomas

PROGRAM

11:00 Oppmøte / Registrering (Espira Bellevue)
11:40 Bane B09
13:00 Bane B19
13:20 Forfriskningspause
13:50 Bane B04
14:15  Bane B08
14:45 Grillings og øl på Espira
15:45 Bane B06
16:05 Bane B12
16:30 Forfriskningspause hos Løken
17:00 Bane B01
18:00 Bane B20
18:30 Bankett
19:30 Pizza
20:00 Premieutdeling
23:00 Slutt

REKKEFØLGE PÅ TEE

  1. Ronny
  2. John Espen
  3. Jørn Vidar
  4. Lars
  5. Jonne
  6. Frode
  7. Atle
  8. Richard
  9. Thomas

DIVERSE

- Antall spark på bane B09 multipliseres med 0,5 ved sammenstilling av resultater. Dette gjelder imidlertid ikke poengstraff +1 som følge av flytting av ball fra buskas inn på fairway.
- På hull B04 kan man enten benytte seg av keeperutspark eller sparke fra grusfelt ved siden av kumlokk.
- Fair Play-reglene tilsier at alle skal konkurrere på samme vilkår. Benyttelse av lettøl ect. anses som usportslig og kan dermed medføre poengstraff.
- Kverulering og klaging på dommeravgjørelse kan føre til poengstraff. Jørn Vidar og Atle starter med gult kort ervervet fra tidlige turneringer, og må være særdeles forsiktige med sin atferd, for å ungå poengstraff.