2023 TOURNAMENT

INFORMATION

LØRDAG 24.JUNI 2023

Da er påmelding til årets turnering åpen.
Påmeldingsavgift kr 200,- vippses til Richard ved påmelding.

Følgende deltagere er påmeldt 2023:
01.  Richard
02. Thomas
03. Jørn Vidar
04. Atle
05. Frode
06. Geir Arne
07. Ronny
08. Jonne
09. Jumbo-John
10.  Eivind
11.  Vegard


PROGRAM

11:00 Oppmøte / Registrering (Espira Bellevue)
11:40 Bane B09
13:00 Bane B19
13:25  Bane B05
13:40 Forfriskningspause
14:30 Bane B14
14:55 Bane B22
15:30 Grillings og øl hos KMS
16:45 Bane B01
17:15 Bane B02 (B21)
18:00 Bane B20
18:30 Bankett (Espira Bellevue)
19:30 Pizza
20:00 Premieutdeling
23:00 Slutt


REKKEFØLGE PÅ TEE (FORELØPIG)

01.  Eivind
02. Ronny
03. Geir Arne
04. Jumbo-John
05. Vegard 
06. Jørn Vidar
07. Atle
08. Jonne
09. Frode
10. Richard
11.  Thomas


DIVERSE

- Antall spark på bane B09 multipliseres med 0,5 ved sammenstilling av resultater. Dette gjelder imidlertid ikke poengstraff +1 som følge av flytting av ball fra buskas inn på fairway.
- Fair Play-reglene tilsier at alle skal konkurrere på samme vilkår. Benyttelse av lettøl ect. anses som usportslig og kan dermed medføre poengstraff.
- Kverulering og klaging på dommeravgjørelse kan føre til poengstraff. Jørn Vidar og Atle starter nok en gang med gult kort ervervet fra tidlige turneringer, og må være særdeles forsiktige med sin atferd for å ungå poengstraff.
- Forøvrig vises det til generelle regler under fanen Rules & Regulations samt de enkelte baners særregler.