2020 TOURNAMENT

INFORMATION

PROGRAM

12:00    Oppmøte hos Richard / Registrering
12:30    Bane B09
13:30    Bane B10
14:00    Forfriskningspause hos Richard
14:30    Bane B04
15:00   Bane B11
15:30   Grillpølser og øl på Løken-løkka
16:30   Bane B01
17:00   Bane B14
17:30   Bankett hos Frode
18:00   Bane B16 (ny) - Frode-Hølet
18:30   Norwich v Manchester Utd
19:15    Premieutdeling
19:30   Pizza
00:59  Slutt

NB!  Det er strengt forbudt å slå lens i hagen til Frode.
Brudd på denne regelen medfører øyeblikkelig utkastelse samt utestengelse fra kommende arrangementer !

REKKEFØLGE PÅ TEE

 1. Lars K
 2. Geir Arne
 3. Jørn Vidar
 4. John Espen
 5. Frode
 6. Jonne
 7. Atle
 8. Thomas
 9. Ole
 10. Richard

  *Denne rekkefølgen skal benyttes på samtlige hull. Merk dere hvem som er før dere, slik at banene går så smidig som mulig. Sniker dere i køen, risikerer dere poengstraff.

DIVERSE

- Antall spark på bane B09 multipliseres ved 0,5 ved sammenstilling av resultater.
- Kverulering og klaging på dommeravgjørelse kan føre til poengstraff.