RAMBERG TOURETTES TIPPELAG

TABLES

LEAGUE TABLE 2019

 1. JOHN ESPEN     12   6  4  2    1752  - 641    22p
 2. THOMAS            12   5  3  4    1474 -  1619    18p
 3. JON-AUDUN      12   4  5  3    1440 - 1094    17p
 4. RICHARD            12   3  6  3    720 -  696     15p
 5. ATLE                   12  2  7  3    436 -   718     13p
 6. LARS                  12   2  6  4    676 -  1439   12p
 7. JØRN-VIDAR      12   2  5  5   1165 -  1297    11p

PROFIT TABLE 2019

 1. JOHN ESPEN    1752
 2. THOMAS           1474
 3. JON-AUDUN     1440
 4. JØRN VIDAR     1165
 5. RICHARD           720
 6. LARS                  676
 7. ATLE                  436

BIGGEST WIN TABLE 2019

 1. JOHN ESPEN   463
 2. JØRN VIDAR    425
 3. JON-AUDUN    420
 4. LARS                 407
 5. RICHARD          359
 6. THOMAS          344
 7. ATLE                 277

LEAGUE MARATHON TABLE

 1. RICHARD               44     +1395
 2. JOHN ESPEN        44     +1381
 3. JON-AUDUN         39     +1413
 4. THOMAS               28     -1523
 5. JØRN VIDAR         25      - 617
 6. ATLE                      21      - 252
 7. LARS                     20     -1638


PROFIT MARATHON TABLE

 1. JON-AUDUN        3105
 2. RICHARD              2676
 3. JOHN ESPEN       2601
 4. THOMAS              2166
 5. JØRN VIDAR        1929
 6. ATLE                     1560
 7. LARS                      973

BIGGEST WIN MARATHON TABLE

 1. RICHARD              1127
 2. JON-AUDUN         539
 3. JOHN ESPEN        463
 4. ATLE                      439
 5. JØRN VIDAR         425
 6. LARS                     407
 7. THOMAS               344